Wybrano dwóch dwóch nowych członków rady nadzorczej KGHM

Nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZ) KGHM Polska Miedź wybrało dwóch nowych członków rady nadzorczej. Zostali nimi Robert Kaleta i Katarzyna Krupa. Po wyborze rada nadzorcza liczy 10 osób.