W 2022 r. prąd może znacznie zdrożeć. Nawet o 1/5

Charakter czynników, które windują ceny hurtowe prądu, sprawia, że będą się one musiały odbić w taryfach dla gospodarstw domowych. – Nie zdziwiłbym się, gdyby wzrosty na rachunkach były na następny rok wyższe niż kilkanaście procent – mówi dr hab. Mariusz Swora, adwokat, m.in. członek Rady Odwoławczej ACER i Europejskiego Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego, były prezes URE. Co to oznacza? To się dopiero okaże. Jeśli ceny prądu wzrosłyby w Polsce o  minimum 20 proc., czyli 1/5, a rząd nie zareaguje – na pewno rozpęta się prawdziwa polityczna burza.