Rząd przyjął strategię wodorową. To ma być energetyczna rewolucja

Rada Ministrów podjęła we wtorek, 2 listopada  uchwałę w sprawie przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” Strategia określa główne działania i cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.