Rynek powinien sprzyjać Jastrzębskiej Spółce Węglowej

JSW zamierza produkować docelowo tylko węgiel koksowy. Sporym wyzwaniem jest dziś analiza możliwości i ekonomicznych uwarunkowań zaprzestania wydobycia węgla energetycznego oraz wdrożenie technologii umożliwiającej produkcję wyłącznie węgla metalurgicznego.