Rosja nie żegna węgla, bo to dla niej świetny biznes

W przypadku Rosji produkcja węgla ma mocno się powiększać. Moskwa spogląda w tym kontekście przede wszystkim na kraje azjatyckie. Przewidywana coraz większa chłonność tych rynków powoduje, że rosyjskie firmy zamierzają znacząco zwiększyć wydobycie. Zatem eksport węgla z tego kraju na rynki azjatyckie będzie sukcesywnie wzrastał i przeważał nad wysyłką na rynki europejskie.