Polska na ograniczenie emisji CO2 potrzebuje aż 136 mld euro

PGE apeluje o złagodzenie kosztów transformacji energetycznej poprzez uwzględnienie pewnych postulatów w ramach reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).