Odlewnie Polskie skutecznie zrekompensowały sobie wzrost kosztów

Odlewnie Polskie, mimo dużego wzrostu kosztów surowców i energii, po pierwszych trzech kwartałach 2021 roku osiągnęły porównywalny wzrost przychodów jak rok wcześniej. W górę poszły także zyski firmy.