Międzynarodowy apel o rozwój technologii wodorowych

Afiliowana przy OECD Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) wystosowała apel do rządów państw o przyspieszenie prac nad technologiami wodorowymi, aby „zazielenić” przemysł i transport.