Komisja Europejska uznaje zasadniczą rolę węgla produkowanego przez polską spółkę

Komisja Europejska uznaje zasadniczą rolę, jaką węgiel koksowy odgrywa w procesie transformacji przemysłu stalowego w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu – napisał unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton w odpowiedzi na pytanie europosłanki Izabeli Kloc dot. tego surowca.