Klamka zapadła. Połowa świata już podjęła decyzję o neutralności wobec klimatu

Rok 2021 r. nie przyniósł przełomu w dążeniu Unii Europejskiej do gospodarki neutralnej klimatycznie, ale widoczne jest szybkie przyspieszenie działań, które mają doprowadzić nas do tego celu – to główna konkluzja debaty „Europejski Zielony Ład”, jaka odbyła się w trakcie XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.