KGHM zapewnił sobie dodatkowe 440 mln zł wsparcia

Największy europejski producent miedzi KGHM Polska Miedź zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę o możliwości udzielenia dodatkowej pożyczki w wysokości 440 mln zł w celu finansowania planu modernizacyjnego swoich zakładów i procesów produkcyjnych.