KGHM z produkcją ponad plan

KGHM Polska Miedź podało wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe grupy kapitałowej za marzec 2021 r. W pierwszym kwartale 2021 r. produkcja i sprzedaż miedzi, srebra i metali szlachetnych w grupie kapitałowej kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie na ten okres.