KGHM po latach wraca do wypłaty dywidendy

Zarząd KGHM podjął uchwałę, w której rekomenduje wypłatę z zysku za 2020 rok dywidendy w wysokości 300 mln zł, czyli 1,50 zł za akcję. Jeśli walne zgromadzenie akcjonariuszy zaakceptuję tę rekomendację, będzie to pierwsza od czterech lat dywidenda wypłacona przez miedziowego giganta.