Izostal zwiększa zysk o jedną trzecią

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Izostal zwiększyła przychody o jedną czwartą. Wyższy wzrost osiągnięto w segmencie infrastruktury, dzięki dostawom dla Gaz-Systemu. Znacznie wzrósł także zysk netto Grupy.