Hutniczy związkowcy żądają interwencji wicepremiera Jacka Sasina

Związki hutniczych firm Węglokoksu napisały wspólny list do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z żądaniem zajęcia się tym aspektem działania spółki. Chcą m.in. dedykowanego hutnictwu prezesa i wspólnej polityki wsadowej.