Czy 10 lat wystarczy na zmianę hutnictwa w Polsce?

Ceny stali w 2021 roku osiągały historyczne maksima, a i tak brakowało towaru. Mimo że teraz się nieco uspokoiły, długoterminowo należy się liczyć z ich wysokim poziomem, ponieważ europejskie i polskie hutnictwo perspektywicznie musi de facto zrezygnować z wytopu stali przy użyciu koksu. Ta zmiana będzie kosztowna. Dlatego branża liczy na wsparcie, podobne do tego, jakie od państw otrzymały raczkujące przed laty technologie OZE.