Zaczynają się poważne problemy z rudą żelaza

Trzej najwięksi na świecie producenci rudy żelaza odnotowali w pierwszym kwartale tego roku niższą produkcję surowca w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 roku. Przy bardzo wysokiej produkcji stali w Chinach, na rynku widać pierwsze symptomy, że na rynku zaczyna się dziać źle. Ceny rudy osiągnęły najwyższy od dekady poziom.