Ten węgiel jest dziś na topie. Nie ma lepszego

Węgiel koksowy znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych, potrzebna jest bowiem do produkcji stali, na którą jest i będzie duże zapotrzebowanie – do czasu przejścia hutnictwa na technologie wodorowe. Największy producent węgla koksowego w Europie to polska firma.