Słabsze wyniki Feerum w pierwszym półroczu

W I półroczu tego roku przychody producenta elewatorów i silosów spadły o 25 proc., a zyski w jeszcze większym stopniu, ale pozostały dodatnie. Feerum deklaruje, że to wynik przede wszystkim odmiennego rozłożenia realizacji kontraktów w czasie i w ujęciu rocznym przychody bieżącego roku powinny osiągnąć poziom zbliżony do roku ubiegłego.