Rafako ma aneks do umowy z JSW Koks w sprawie nowego bloku energetycznego

Rafako podpisało aneks do umowy z JSW Koks związany z pracami przy budowie bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin.