Potentat w produkcji miedzi ma problemy z niedoborem wody

Niedobory wody zaczynają zagrażać produkcji miedzi w Chile – kraju, który odpowiada za przeszło jedną czwartą globalnej podaży. W sierpniu 2021 r. jedna z kopalń należących do australijskiej grupy BHP otrzymała nakaz wstrzymania pompowania wód gruntowych na trzy miesiące. Z kolei brytyjska Antofagasta ostrzegła, że w tym roku będzie produkować mniej niż oczekiwano z uwagi na ograniczenia w dostawach wody.