Polimex-Mostostal, Węglokoks, Budimex i Unibep z umowami na mur graniczny z Białorusią

Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone Budimex oraz Budrex z grupy Unibep  – powiedziała we wtorek gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska.