Pierwszeństwo autobusu wyjeżdżającego z zatoki? Wyjaśniam, na czym polega błąd w rozumieniu przepisu

Kiedy autobus wyjeżdża z przystanku, musisz ustąpić mu pierwszeństwa. Jest w tym tyle samo prawdy, co fałszu, a niezrozumienie pewnych pojęć może prowadzić do błędnych zachowań. Wyjaśniam, dlaczego kierowca autobusu nie ma pierwszeństwa przy wyjeżdżaniu z zatoki, ale też dlaczego inni kierowcy muszą mu ustąpić.