Notowania metali bazowych, węgla, paliw i uprawnień do emisji CO2

Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.