Najlepsze od dekady wyniki KGHM. Bardzo pomogła Sierra Gorda

Dwukrotny wzrost skorygowanej EBITDA Grupy KGHM, o 8,6 proc. wyższa produkcja miedzi płatnej oraz ponad 30-procentowy wzrost przychodów grupy kapitałowej w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku. KGHM, mimo pandemii, pokazuje najlepsze wyniki od dekady.