KGHM zatwierdził strategię do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

Krajowa produkcja miedzi na poziomie ok. 600 tys. ton, zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów spółki, zaspokojenie m.in. połowy konsumpcji energii z własnych źródeł – zakłada zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia KGHM do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.