KGHM Polska Miedź: w pierwszych III kwartałach 2021 wzrost produkcji miedzi i srebra

Według wstępnych danych w okresie styczeń-wrzesień 2021 produkcja wszystkich głównych metali w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie na ten okres, a w przypadku produkcji miedzi i srebra, zanotowano również wzrost w relacji do analogicznego okresu 2020 roku, odpowiednio o 10 proc. i 1 proc. –  poinformowała KGHM Polska Miedź.