KGHM ma zgodę na (znacznie) większą pożyczkę

Zarząd KGHM Polska Miedź wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zwiększającym o 440 mln zł kwotę możliwej pożyczki.