Hutniczy świat podniósł się po pandemii. Huty w Unii jeszcze nie

Produkcja stali na świecie w tym roku przekracza poziom roku 2019, co może oznaczać odbicie po pandemicznej zapaści. W Europie, mimo wzrostu cen i popytu przekraczającego podaż, wciąż jesteśmy wyraźnie poniżej produkcji sprzed pandemii.