Grupa Kęty przekroczyła prognozowane wyniki

Grupa Kęty miała w pierwszym kwartale 2021 roku 137,3 zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, w porównaniu do szacowanych w marcu 118 mln zł – podała spółka w raporcie kwartalnym. EBITDA wyniosła 199,7 mln zł, w stosunku do szacowanych 185 mln zł, a EBIT – 162,4 mln zł, wobec 149 mln zł. Przychody osiągnęły wartość 990,1 mln, wobec szacowanych 980 mln zł.