Ferrum ze wzrostem przychodów, ale ze stratą netto

W 2020 r. grupa Ferrum wypracowała ok. 551,3 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost ok. 23 proc. rok do roku) – wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez spółkę. W 2020 r. grupa odnotowała stratę netto w wysokości ok. 8,8 mln zł.