Ferrum z umową na finansowanie kontraktu z Gaz-Systemem

Ferrum podpisał umowę kredytową z Bankiem Pekao. Chodzi o finansowanie kontraktu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn – Wronów. Zgodnie z umową wartość odnawialnego kredytu obrotowego wynosi 95 mln zł.