Ekopol Górnośląski podwoił przychody i zwielokrotnił zyski

W minionym kwartale Grupa Ekopol Górnośląski Holding niemal podwoiła przychody ze sprzedaży, trzykrotnie powiększyła wynik EBITDA, a zysk netto zwiększyła siedmiokrotnie.