Dwie umowy Gaz-Systemu na dostawy rur

Gaz-System zamówił w dwóch odrębnych umowych izolowane rury stalowe za łączną kwotę 237,4 mln zł. Rury dostarczy konsorcjum firm z Izostalem na czele.