Cło węglowe ma słuszne podstawy, ale skutki mogą być katastrofalne

– Ten rok będzie okresem rosnących kosztów energii, transportu i materiału wsadowego. Ewentualne wprowadzenie opłaty wyrównawczej CBAM to skomplikowany system z trudnym procesem weryfikacji. Mocne ograniczenie eksportu będzie katastrofalne dla europejskiego rynku, który na razie potrzebuje dostaw z krajów trzecich – ostrzega Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.