Auta po powodzi – jak je rozpoznać?

Pewna „partia” popowodziowych samochodów niebawem może trafić do Polski z Niemiec, Niderlandów i Belgii. Jak je rozpoznać przed zakupem, by nie wtopić?