Alumetal ma za sobą udany kwartał. Więcej sprzedanych wyrobów, wyższe ceny

Grupa Alumetal w I kwartale 2021 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 514 mln zł, co rok do roku oznacza wzrost o 60 proc., i wypracowała 50,7 mln zł zysku, czyli o 331 proc. więcej niż rok wcześniej. Ta skokowa poprawa wyników to m.in. efekt ilościowego wzrostu sprzedaży i wyższych cen wyrobów spółki.